نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسی بخشنامه وزارتی طرح توسعه ورزش فرهنگیان با اولویت ورزش بانوان فرهنگی تشکیل شد


به گزارش "زهرا دهقان" کارشناس تربیت بدنی ناحیه یک،جلسه بررسی  بخشنامه وزارتی طرح توسعه ورزش فرهنگیان با اولویت ورزش بانوان فرهنگی و تشکیل شورای برنامه ریزی ورزش فرهنگیان برگزار شد.

در این جلسه"زهره امیر چقماقی"مدیر ناحیه یک گفت: کم تحرکی در جامعه ،مردان و زنان را درگیر بیماریهای متعددی کرده ولی با توجه به اینکه زنان در جامعه محدودیتهای شرعی و عرفی جهت ورزش دارند تاکید به ورزش و علی الخصوص ورزش بانوان شاغل شده است.

در ادامه "محمدمعینی" معاون پرورشی ناحیه گفت: جامعه فرهنگیان بخش بزرگی از جمعیت آماری کارمندان دولت راتشکیل می دهند ،که بالطبع با جمعیت بزرگی از جامعه آماری کشور سروکار دارند و با پررنگ کردن ورزش و اهمیت دادن به ورزش فرهنگیان تاثیر بسزایی در اهمیت دادن به ورزش دانش آموزی نیز دارد.

سپس"سعیدفخرآبادی" کارشناس مسئول تربیت بدنی ناحیه در مورد تجهیز سالن شهیددادرس به پیست دوچرخه سواری و تیروکمان و سالن ورزشی طوبی جهت ورزش بانوان نکاتی را بیان کرد.

در ادامه حاضرین در جلسه به ارائه نظرات خود در مورد ارتقا ءورزش فرهنگیان بویژه بانوان وراهکارهای خود دراین زمینه پرداختند .

 

آدرس کوتاه: