نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه تحلیل امتحانات نهایی خردادماه برگزار شد

19 دی ماه 1395

به گزارش "محمدرضا ستار" جلسه تحلیل امتحانات نهایی خردادماه 94 و 95 با حضور سرگروههای آموزشی دوره دوم برگزار شد.


آدرس کوتاه: