نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد برگزار شد


به گزارش "سیدرضا ملک نیا" کارشناس مسئول امور مشارکتهای ناحیه یک ، دويست و چهل و ششمين جلسه شوراي آموزش و پرورش با دستور كار بزرگداشت مقام معلم برگزار گرديد.

در اين جلسه كه در ابتداي آن گزارش كوتاهي از اسكان نوروزي 97 توسط مسئولان ستاد اسكان ارائه شد ، طرح ها و برنامه هايي جهت تجليل از فرهنگيان و پيشكسوتان فرهنگي مصوب شد.

آدرس کوتاه: