نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مسئولین اداره سواد آموزی ناحیه با رابطین بعضی از دستگاه های اجرایی استان برگزار شد


به گزارش"پریسا جلالیان" کارشناس مسئول سنجش اداره سوادآموزی ناحیه یک،به مناسبت هفته سواد آموزی و با حضور رابطین دستگاههای مرتبط با سواد آموزی جلسه ای برگزار شد تا تفاهمی جهت همکاری هر چه بیشتر با این نهادها و ادارات قرارداد شود .

"حسن حاضری" رئیس سنجش سواد آموزی استان در خصوص کارهای انجام شده نهضت سواد آموزی و نیز مشکلات موجود از جمله عدم در دسترس بودن بانک اطلاعات افراد بی سواد مطالبی ارائه کرد.همچنین از ادارات  خواسته شد در این خصوص همکاری لازم با اداره سواد آموزی این مدیریت داشته باشند.

شایان ذکر است قرارداد و تفاهم نامه فی مابین نمایندگان ادارات: فرمانداری، بهزیستی، شهرداری، فنی و حرفه ای و زندان شهر یزد تنظیم می شود.

آدرس کوتاه: