نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی روسا و ناظرین و مدیران حوزه های امتحانی برگزار شد


جلسه هماهنگی روسا،ناظرین ومنشی های حوزه های برگزاری امتحانات نهائی خرداد 96 در محل سالن پژوهشکده تالار فرهنگیان یزد برگزار گردید.

"احمد شیرزاد" مدیرکل آموزش و پرورش استان ضمن تشکر حضاردرهمراهی وهمکاری برگزاری امتحانات ،ارزش واهمیت امتحانات را یادآوری نمود."حاج محمود زارع" معاون آموزش متوسطه اداره کل گفت: در برگزاری امتحانات صبر به خرج دهید، درست تصمیمی بگیرید، مدیریت بحران داشته باشید و تقسیم وظایف نمائید."عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک از همکاران خواست : ضمن حفظ آرامش در موقع امتحانات، رعایت مقررات وآئین نامه ها و تکرار هر روزه آن به داوطلبان خصوصا حوزه های بزرگسالان ضرورت دارد." توکلی " رییس اداره سنجش اداره کل رعایت شیوه نامه برگزاری امتحانات با دقت نظر مورد انتظار می باشد.

 

و در پایان جلسه"مسعود زرگر" کارشناس مسئول سنجش ناحیه ضمن جمع بندی نهایی افزود: تا فرصت باقی است حوزه های اجرا از نظر امکانات لازم بررسی ورفع نواقص احتمالی گردد وهمه دانش آموزان را فرزندان خود بدانیم .

آدرس کوتاه: