نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی شیوه نامه جدید مدارس بزرگسالان و آموزش از راه دور برگزار شد


به گزارش "رضا سرتیپ زاده" کارشناس مسئول آموزش دوره دوم متوسطه، باحضور مدیران مدارس بزرگسال و آموزش از راه دور در محل سالن شهید پور محمد علی ٬ آیین نامه آموزشی نظام جدید دوره دوم متوسطه شیوه نیم سال واحدی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه با توجه به ارزیابی های صورت گرفته از طرف بازرسان وزارت آموزش پرورش، نکاتی که مدارس بزرگسال و آموزش از راه دور باید مد نظر قرار دهند بیان شد.

آدرس کوتاه: