نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی مدیران بزرگسال و آموزش از راه دور تشکیل شد


جلسه هماهنگی مدیران بزرگسال و آموزش از راه دور در محل هتل شهید دادرس تشکیل شد.

در جلسه هماهنگی مدیران مدارس بزرگسالان پس از تلاوت قران کریم،"مسعود زرگر" کارشناس مسئول سنجش ناحیه یک ضمن خیر مقدم به مدعوین به ارائه گزارشی از بازدیدهای صورت گرفته از مراکز در سال تحصیلی گذشته پرداخت و در ادامه ٬اهم موارد آیین نامه ای و کمیسیون خاص را یادآوری کرد و در ادامه "سرکار خانم دهقان" مسئول نمایندگی آموزش از راه دور اداره کل ضمن تبیین مسائل مراکز آموزش از راه دور به سوالات مدیران پاسخ داد و در پایان "عبدالحمید صابری" مدیر ناحیه یک از آقای "محمد حسن سیف الرعایایی" مدیر بزرگسالان شهید رجایی که به افتخار بازنشستگی نایل شده اند تقدیر و تشکر کرد و آقای "عباس جعفری" را به سمت مدیر جدید مرکز معرفی کرد.

آدرس کوتاه: