نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی سرگروههای آموزشی دوره اول و دوم متوسطه ناحیه یک یزد تشکیل شد

بیست و یکم مردادماه 1395

با هدف هماهنگی بیشتر در سازماندهی دبیران مدارس متوسطه دوره های اول و دوم ، جلسه هم اندیشی سرگروههای آموزشی در سالن اجتماعات شهید پورمحمدعلی این مدیریت تشکیل شد

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان با اشاره به چرایی وجود گروههای آموزشی ،به تبیین نقش گروهها ، وظایف آنها در آموزش و  راهکارهای اساسی کیفیت بخشی پرداخت .

معاون آموزش متوسطه ناحیه نیز ضمن تشکر از همراهی و همکاری سرگروهها در سال تحصیلی گذشته ، در خصوص تغییرات سازماندهی نیروی انسانی در مدارس متوسطه و تغییرات دروس پایه دهم صحبت کرد در ادامه هریک از مدعوین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند

آدرس کوتاه: