نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی سرگروههای متوسطه دوره اول و دوم


به گزارش " منصوره رحیمی" کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزش متوسطه ناحیه یک،اولین جلسه هم اندیشی سرگروههای متوسطه دوره اول و دوم با حضور "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش وپرورش ناحیه، "کاظم غلامپور" معاون آموزش متوسطه و کارشناس مسئولان آموزش متوسطه دوره اول و دوم در سالن پورمحمدعلی ناحیه برگزار شد.

در این هم اندیشی مدیر ناحیه نکاتی را در خصوص اهمیت گروههای آموزشی بیان نمود، سپس غلامپور گزارشی از عملکرد گروههای آموزشی در سال گذشته را بیان و از عملکرد آنان در کسب رتبه اول استان تقدیر و تشکر کرد.در نهایت سرگروه ها پیشنهادات و سوالات خود را در زمینه بهبود عملکرد آموزشی بیان کردند.

آدرس کوتاه: