نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگروه ساماندهی نیروی انسانی برگزار شد


دومین جلسه کارگروه ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش ناحیه یک یزد با حضور اعضاء و رئیس گروه طرح و برنامه اداره کل استان برگزار شد. به گزارش "روح الله پورصالح"  کارشناس مسئول فناوری اطلاعات با توجه به تغییرات زیاد و بنیادین در دستورالعمل ساماندهی ابتدا "رضا دادآفرین" رئیس گروه طرح و برنامه اداره کل استان به تشریح و تبیین این تغییرات پرداخت و سپس حاضران به بحث و گفتگو پرداختند.

در پایان جلسه "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک، ضمن قرائت مصوبات جلسه، بر ضرورت همکاری کلیه واحدهای ذیربط در احصای آمار و برنامه ریزی دقیق تاکید کرد.

آدرس کوتاه: