نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضورمسئولین در مراسم اختتامیه شوراهای برتر دانش آموزی استان یزد

بیست و چهارم تیرماه 1395

گزارش تصویری از حضورمسئولین در مراسم اختتامیه شوراهای برتر دانش آموزی استان یزد در اردوگاه شهید صدوقی سانیج وهمچنین  در جمع دانش آموزان شرکت کننده دراردوی پیشتازان سازمان دانش آموزی استان یزد دراردوگاه منشاد
 

آدرس کوتاه: