نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور خانم "کونیکو یامامورا" مادر شهید محمد بابایی در جمع دانش آموزان


به گزارش ارسالی از دبستان پسرانه شهید بابایی:

حضور خانم "کونیکو یامامورا" مادر شهید محمد بابایی در جمع دانش آموزان و نشست صمیمانه با نمایندگان اولیا  دانش آموزان آموزشگاه شهید محمد بابایی در محل نمازخانه انجام شد.

آدرس کوتاه: