نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور سرگروههای حلقه صالحین فرهنگیان در نماز جمعه


حضور سرگروههای حلقه صالحین فرهنگیان در نماز جمعه با حضور "عبدالحمید صابری"مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و "سرهنگ جواد بلاغی" در آیین عبادی نمازجمعه شهر یزد.

آدرس کوتاه: