نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش آموز شهیدرمضانزاده رتبه اول قرآن مسابقات کشوری را از آن خودکرد

هفتم مردادماه 95

سومین گروه از دانش آموزان اعزامی به مسابقات کشوری قرآن ومعارف اسلامی دربخش آوایی در اداره کل آموزش وپرورش استان یزد مورد استقبال مدیر کل ، معاونین ، مدیر ومعاون پرورشی ناحیه یک وکارشناسان حوزه قرآن قرار گرفتند.

در این گروه از دانش آموزان اعزامی در بخش آوایی ، دانش آموز محمدرضا دوست حسینی از دبیرستان شهید رمضانزاده موفق به کسب رتبه اول کشوری در رشته قرائت قرآن شد.

این موفقیت را به دانش آموز قرآن دوست ، خانواده ایشان وجامعه فرهنگیان ناحیه یک تبریک می گوییم.

آدرس کوتاه: