نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش هنرجویان در مرحله کشوری مسابقات علمی عملی هنرستانهای فنی حرفه ای

بیست و پنجم اردیبهشت 1395

بدنبال برگزاری مرحله کشوری مسابقات علمی عملی هنرستانهای فنی حرفه ای ضمن تبریک و تشکر از مدیران محترم هنرستانهای مربوطه ، از سه رتبه اول تاسوم استان ، رتبه های کسب شده توسط هنرجویان ناحیه یک به شرح ذیل اعلام میگردد:

1 –  سیده هانیه  معاشر رتبه اول کشوردر رشته سرامیک از هنرستان سالاری

2 – محمد مهدی  صادقیان رتبه سوم کشوردررشته تربیت بدنی ازهنرستان غیردولتی سفیرسبز

این توفیق حاصل همدلی و همفکری مجموعه آموزش و پرورش ناحیه یک است که امید داریم در تمام زمینه ها پایدار باشد.

آدرس کوتاه: