نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در سالروز تشکیل سازمان دانش آموزی مدیر ناحیه به دیدار رییس اداره دانش آموزی رفت


در سالروز تشکیل سازمان دانش آموزی "زهره امیرچقماقی" مدیر ناحیه یک  و "محمد معینی" معاون پرورشی با حضور در محل کار سازمان دانش آموزی ناحیه با اهدا شاخه گل از زحمات خانم ها "اعظم فتاحی"رییس اداره سازمان دانش آموزی ناحیه و "فاطمه یادگار" کارشناس تقدیر به عمل آوردند.

عکس : ارسالی سازمان دانش آموزی

آدرس کوتاه: