نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستور کار جلسه : جلسه توجیهی مدیران ومربیان تیم های ورزشی قهرمان ناحیه یک و اعزامی به مسابقات کشوری برگزار شد


به گزارش "زهرا دهقان"کارشناس تربیت بدنی ناحیه یک، در این جلسه که با حضور مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک ورئیس اداره تربیت بدنی استان وکارشناسان تربیت بدنی ناحیه یک ومدیران ومربیان مدارس قهرمان اعزامی به مسابقات کشوری در سالن شهید پورمحمد علی تشکیل گردید .

 "مصطفی خلیلی "رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ضمن تبریک هفته معلم وتقدیر وتشکرازمدیران ومربیان پرتلاش تیمهای اعزامی به مسابقات کشوری به تشریح هدف ونحوه اجرای اردوهای کشوری پرداخت.

در ادامه "سعید فخرآبادی" کارشناس مسئول تربیت بدنی ناحیه یک حمایت همه جانبه کارشناسی تربیت بدنی ناحیه را در هرچه بهتر برگزار شدن جلسات تمرین و آمادگی تیم ها واعزام آنها به مسابقات کشوری را اعلام کرد ومقدمات برنامه ریزی جهت جلسات تمرینی وغیره راتشریح نمود.درادامه حاضرین جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.در پایان "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک باجمع بندی مطالب و عنوان این نکته که هرروز روز معلم هست و در هفته معلم فقط بیشتر یاد آوری  وتاکید برارزش زحمات معلم وکسانی که درآموزش مانقش داشته اند میشود با تاکید بر اهمیت تربیت بدنی برسلامت جامعه به ذکرنکاتی جهت ایمن تر برگزارشدن اردوهای اعزامی و تاکید برحفظ هویت ونمایش ارزشهای استان یزد دراین مسابقات سخن گفت.در پایان مقرر شد به تیم های اعزامی در صورت کسب مقام اول مبلغ صد میلیون يال،مقام دوم مبلغ هفتاد میلیون ريال ،مقام سوم مبلغ پنجاه میلیون ريال ومقام چهارم مبلغ بیست میلیون ریال به حساب مدارس واریز شود.

آدرس کوتاه: