نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دورره آموزشي سربازمعلمان استان در ناحيه يك برگزار شد


به گزارش "احمدرضا نادی پور"کارشناس مسئول آموزش نیروی انسانی ناحیه یک، اين دوره با حضور كليه سرباز معلمان استان به مدت 54 ساعت در چهار كلاس از دهم لغايت هيجدهم شهريورماه در دبیرستان شاهد دوره اول آقا برگزار گرديد. لازم به ذكر است "زهره امير چقماقي" مديريت آموزش و پرورش ناحيه و " نعيمي" رئيس اداره برنامه ريزي اداره كل ،" حبیب فكوری" معاون ناحيه يك و "علی محمدی"مسئول روابط عمومی این مدیریت از اين دوره بازديد كردند.

 

آدرس کوتاه: