نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشي ضمن خدمت توانمندسازي نيروهاي حوزه معاونت پرورشي


دوره آموزشي ضمن خدمت توانمندسازي نيروهاي حوزه معاونت پرورشي

 

 دوره:

فراگيران: معاونين و مربيان پرورشي و كارشناسان حوزه معاونت پرورشي و فرهنگي ادارات تابعه

زمان ثبت نام اوليه توسط فراگير: خواهران و برادران: 07/06/96 الي 14/06/96

زمان برگزاري:

خواهران: 19/06/96 الي 21/06/96

برادران: 21/06/96 الي 23/06/96

* زمان پذيرش روزهاي 19/06/96 و 21/06/96 ساعت 16 مي­باشد.

روش ثبت نام:

ثبت نام اوليه توسط فراگير در سايت معاونت پژوهش و برنامه ريزي اداره كل به نشانيtstc.yazdedu.ir   

مكان برگزاري: اردوگاه شهيد صدوقي سانيچ

روش اجرا: در قالب اردوي آموزشي سه روزه و  به صورت كارگاهي به تفكيك خواهران و برادران

نكات مهم:

  • انتظار مي­رود با توجه به تأكيد معاونين محترم پرورشي ادارات تابعه و همچنين درخواست هاي مكرر معاونين و  مربيان تربيتي مبني بر ضرورت آموزش نيروهاي حوزه تربيتي و حضور اساتيد برتر و همچنين هزينه هاي برگزاري چنين دوره‌هايي، ترتيبي اتخاذ گردد تا كليه معاونين و مربيان تربيتي در اين دوره ثبت نام نمايند.

  • حضور كليه معاونين و مربيان تربيتي در اين دوره الزامي و رايگان مي­باشد.

 

آدرس کوتاه: