نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی مخصوص مدیران جدید الانتصاب


بنام خدا

دوره ضمن خدمت کاربرد اطلاعات فناوری در مدیریت به مدت 9ساعت حضوری  ویژه

مدیران جدید الانتصاب 

زمان :دوشنبه وسه شنبه 18و19 دی ماه

مکان : دبیرستان شهید صدوقی واقع در کوچه بیمارستان سوانح سوختگی 

آدرس کوتاه: