نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره تغذیه سالم (طب سنتی)


به اطلاع همكاران محترم شركت كننده در دوره تغذ يه سالم وسلامت دانش آموزان (طب سنتي) كه در تاريخ هاي 6و7شهريور به دليل قطعي سامانه موفق به شركت در آزمون نشده اندمي رساند كه

اين آزمون  در روز چهارشنبه 15شهريوراز ساعت 8صبح تا 23  فعال مي باشد همكاران واجد شرايط مي توانند شركت كنند .

آدرس کوتاه: