نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت اصول ومباني تربيت بدني


اين مديريت در نظر دارد دوره ضمن خدمت اصول ومباني تربيت بدني با كد 92304680به مدت 10ساعت به صورت حضوري ويژه مديران سه مقطع  برگزار نمايد خواهشمند است براي ثبت نام از تاريخ4شهريورتا 9شهريور  به كارشناس آموزش نيروي انساني مراجعه نماييد.  مكان وزمان كلاس متعاقبا اعلام خواهد شد.

كارشناس آموزش نيروي انساني ناحيه يك

آدرس کوتاه: