نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت دروس ریاضی و علوم و فارسی مقطع ابتدایی برگزار شد


به گزارش"احمدرضا نادی پور"کارشناس مسئول ضمن خدمت ناحیه یک،دوره ضمن خدمت دروس:علوم ،ریاضی وفارسی ویژه دبیران جدید الاستخدام و برای هر شش پایه دوره ابتدایی در حال برگزاری می باشد."زهره امیر چقماقی" مدیر ناحیه و"حبیب فکوری" معاون پشتیبانی و"فریبا دهقانی" کارشناس گروه های آموزشی ابتدایی از این دوره بازدید کردند.

شایان ذکر است این دوره ها از مهرماه آغاز و آخر آذر ماه به اتمام خواهد رسید.

آدرس کوتاه: