نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت طرح شهاب(آموزش و پرورش دانش آموزان تیز هوش)


دوره ضمن خدمت طرح شهاب (آموزش وپرورش دانش آموزان تیزهوش )

کد دوره :91401176

مدت :18 ساعت که 8 ساعت آن حضوری

شرایط فراگیران :آموزگاران پایه چهارم

زمان : گروه اول (25و26 بهمن )- گروه دوم (28و29 بهمن )- گروه سوم 30بهمن و2 اسفند ساعت 16 تا 30/19

مکان : دبیرستان دوره اول نسیم سبحان 

آدرس کوتاه: