نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت مهارتهای عمومی تربیت بدنی در ناحیه یک برگزار شد


اولین دوره آموزشی 16 ساعته اصول و مبانی تربیت بدنی با تدریس اساتید مجرب کشوری و استانی جهت ارتقا سطح آگاهی مدیران و آموزگاران دوره اول ابتدایی ناحیه یک یزد در محلهای سالن اندیشه و برازنده مقدم 2 برگزار شد."عبدالحمیدصابری"مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و "سعید فخرابادی"کارشناس مسئول تربیت بدنی ناحیه از محل برگزاری دوره بازید به عمل آوردند.

آدرس کوتاه: