نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین همایش مدیران متوسطه دوره اول برگزار شد


دومین همایش مدیران متوسطه  دوره اول در محل مرکز آموزشی ،تفریحی امام حسین (ع) و با حضور "کاظم غلام پور" معاون آموزش متوسطه و "محمد معینی" معاون پرورشی ناحیه یک  و کارشناسان موضوعی و مدیران مدارس متوسطه اول برگزار شد.

در این همایش در خصوص جایگاه هدایت تحصیلی و نقش و اهمیت آن در روند ادامه تحصیل دانش آموزان،موارد حوزه ارزیابی عملکرد ، مسائل آموزشی و اجرایی و امتحانات، ثبت نام و سازماندهی بحث و تبادل نظر شد. در ادامه این گردهمایی مدارس هیات امنایی نیز جلسه ویژه ای تشکیل و در خصوص برخی موارد هماهنگی نمودند.

آدرس کوتاه: