نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روند کارورزی و کارآموزی هنرجویان هنرستانها مورد بازدید قرار گرفت

بیستم تیرماه 1395

با آغاز کارورزی وکارآموزی هنرجویان هنرستانهای ناحیه یک از ابتدای تیرماه 95، کارشناسان آموزش فنی و کاردانش ناحیه از فرایند اجرایی آن بازدید به عمل آوردند  در خلال این بازدید ، وضعیت حضور و غیاب و مشکلات هنرجویان مشغول به کار در شهرک صنعتی و صنوف مختلف سطح شهر یزد مورد بررسی و کنترل قرار گرفت.


 

آدرس کوتاه: