نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان یزد :خود مراقبتی از ضروریات مهم اجرای برنامه تحول سلامت در ادارات است

بیست و یکم مردادماه 1395

 

به منظور تبیین برنامه پنجم تحول نظام سلامت و عملیاتی شدن برنامه ارتقای سلامت کارکنان ، اولین جلسه توجیهی خود مراقبتی  با حضور رابطین سلامت  در سالن اجتماعات شهید پور محمد علی ناحیه یک تشکیل شد.

" دکتر ابوالحسنی " سرپرست مرکز بهداشت شهرستان یزد با تأکید براین که :خود مراقبتی از ضروریات مهم اجرای برنامه تحول سلامت در ادارات می باشد با اشاره به سیاست های کلی نظام سلامت ، خود مراقبتی را از ضروریات مهم اجرای برنامه تحول سلامت دانست   وافزایش سواد سلامت کارکنان ، ایجاد محیط کار سالم و اتخاذ شیوه زندگی سالم تر و جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات بهداشتی در محیط کار را از اهداف طرح  مذکور برشمرد

وی تغییر در ارائه خدمات بهداشتی  به علت تغییر در سبک زندگی  را نیازمند ارائه خدمات نوین دانست و در ادامه افزود :خود مراقبتی در حیطه سازمانی یکی از جنبه های جدید و مهم خدمات نوین بهداشتی در نظام تحول سلامت است

ابوالحسنی بر لزوم افزایش سطح سوادو آگاهی سلامت در کارکنان تأکید کرد وآغاز تشکیل کمیته خود مراقبتی در سطح ارگانها ، نهادها و ادارات را در همین راستا دانست

در ادامه خانی و محمدی به عنوان کارشناسان مرکز بهداشت ضمن معرفی برنامه خود مراقبتی سازمانی به عنوان یکی از حیطه های برنامه ملی خود مراقبتی ، به بیان اهداف  و نحوه اجرای این برنامه  در سازمانها پرداختند .

آدرس کوتاه: