نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین کارگاه آموزشی رابطان هسته مشاوره مدارس دوره ابتدایی برگزار شد


به گزارش " اکرم ملکیان " کارشناس مشاوره ناحیه، جلسه با حضور رابطان هسته مشاوره مدارس ابتدایی و با سخنرانی " دکتر رضا کرمی نژاد "  با موضوع "شناسایی و تشخيص مشكلات یادگيری و رفتاری دانش آموزان ابتدایی" در مرکز مشاوره امام حسین(ع) برگزار شد.

آدرس کوتاه: