نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سیل مهربانی همکلاسی ها هنوز ادامه دارد


به گزارش " محبوبه منیری " کارشناس متوسطه دوره دوم ، "سیل مهربانی همکلاسی ها " در مدارس ناحیه یک هنوز ادامه دارد.

به منظور مساعدت به هموطنان سیل زده خوزستانی ، همزمان با تجلیل از خیر مدرسه ساز نمایشگاه فروش دست ساخته های دانش آموزی در دبیرستان نمونه دولتی رادمنش برگزار گردید  .

 دراین برنامه " منصور ارجمندی " معاون متوسطه اداره کل ،" رضا سرتیپ زاده " معاون متوسطه ناحیه ،" امیر حسین   رادمنش " خیر مدرسه ساز و " خانم احمدی " مشاور نوسازی مدارس ، از این نمایشگاه بازدید نمودند.

شایان ذکر است تمامی هزینه ها و درآمدهای حاصل از فروش از طریق واریز به شماره حساب اعلامی به سازمان دانش آموزی ناحیه تحویل داده شد.

آدرس کوتاه: