نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان متوسطه دوره دوم برگزار شد


به گزارش "منصوره رحیمی بافقی" کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزشی، شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان متوسطه دوره دوم در سطح ناحیه یک در محل پژوهشسرای دانش آموزی برازنده مقدم و در دو مرحله تئوری و عملی برگزار گردید.

"زهره امیرچقماقی" مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک یزد، "کاظم غلامپور" معاون آموزش متوسطه ، "رضا سرتیپ زاده" کارشناس مسئول آموزش متوسطه و"علی محمدی" کارشناس روابط عمومی ناحیه از مراحل اجرای این مسابقات بازدید و از زحمات همکاران در این زمینه تشکرنمودند؛ سپس زهره امیر چقماقی با دانش آموزان در مورد هدف و نحوه اجرای مسابقه و .... صحبت نمود و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

آدرس کوتاه: