نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع كلاس دوره طب سنتي گروه دوم


ثبت نام دوره طب سنتي گروه دوم (شروع كلاس از 21مرداد )در سامانه LTMSفعال شده است خواهشمند است با توجه اوقات آزاد اقدام به ثبت نام كنيد .ثبت نام گروه سوم از تاريخ 21مرداد  فعال  خواهد شد

تذكر :فقط در گروه ثبت نام شده مي توانيد در كلاس حاضر شويد امكان تغيير وجود ندارد.

مكان برگزاري :دبيرستان برازنده مقدم دو واقع در خيابان معراج (كارتن سازي  )

كارشناسي آموزش نيروي انساني ناحيه يك

آدرس کوتاه: