نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شش سال،شش ارزیابی،شش رتبه اول گروههای آموزشی متوسطه ناحیه یک


به گزارش "محمدرضا ستار" کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه ناحیه یک یزد، با توجه به نتایح ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی دوره متوسطه نواحی و مناطق استان در سال تحصیلی 95- 96 برای ششمین سال متوالی ناحیه یک یزد مقام اول استان را بدست آورد.

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک این افتخار زرین را تبریک گفته ، قطعاً کسب این رتبه های برتر ماحصل رشادت و فعالیتهای چشمگیر حوزه آموزش متوسطه وعلی الخصوص کارشناس گروههای آموزشی و سرگروه های محترم بوده است که برای تمام همکاران عزیز آرزوی توفیق روزافزون داریم.

آدرس کوتاه: