نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شوراهای دانش آموزی برتر مدارس ناحیه یک معرفی شدند


«معین خلیلی» کارشناس فعالیت­های اردویی و فوق برنامه ناحیه، اسامی مدارس با شورای دانش آموزی برتر سال تحصیلی 97-96 که طبق فرم خود ارزیابی شوراها، بازدیدهای طول سال تحصیلی سرگروه های پرورشی و همچنین تیم ارزیاب اداره ارزیابی شدند را به شرح زیر اعلام داشت.

ابتدایی دخترانه

ابتدایی پسرانه

متوسطه اول دخترانه

متوسطه دوم دخترانه

متوسطه اول پسرانه

متوسطه دوم پسرانه

دبستان عفت

دبستان قیام

حسین جواهریان

شهید حیدری

رمضانخانی

ملک ثابت

دبستان فردوسی

دبستان راه فرزانگان

نسیم سبحان

فاطمیه

شاهد آقا

دبستان امام موسی کاظم

 

 

آدرس کوتاه: