نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای آموزش و پرورش یزد با دستور کار ساماندهی نیروی انسانی برگزار شد


به گزارش "سیدرضا ملک نیا"کارشناس مسئول امور مشارکتهای مردمی ناحیه یک،جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد به رياست "مصطفی سالاري" فرماندار یزد و با دستور كار ساماندهي نيروي انساني در سال تحصيلي 98-97 برگزار گرديد.

در اين جلسه ضمن تشريح دستورالعمل مربوطه ، به راهكار هاي اجرايي آن پرداخته شد در پايان مقرر گرديد چالش ها و فرصت هاي اجراي اين دستورالعمل به شوراي استان منعكس گردد.

آدرس کوتاه: