نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضمن خدمت طرح تعالی مدیریت در ناحیه یک برگزار شد


به گزارش "منصوره رحیمی"کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزش متوسطه ناحیه یک، ضمن خدمت طرح تعالی مدیریت ویژه مدیران متوسطه دوره اول به مدت 12 ساعت در محل دبیرستان دوره اول شاهد آقا ؛ ویژه مدیرانی که امسال به طرح پیوستند برگزار گردید.

آدرس کوتاه: