نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح تقویت مهارت های گفتگو و ارتباط موثر ویژه مدارس دخترانه ی دوره ی اول متوسطه برگزار شد


به گزارش "فروغ جوان" کارشناس امور بانوان و جوانان ناحیه یک، در راستای نهادینه کردن مهارت گفتگو برای دانش آموزان و با هدف تقويت مهارتهاي ارتباطي ، همدلي ،مفاهمه وگفتگو وترويج گفتمان هاي تحول آفرين جهت رشد فرهنگي و اجتماعي ، طرح تقویت مهارت های گفتگو وارتباط موثر در 4 محور:1. دانش آموزان با همسالان 2. دانش آموزان با اولياي مدرسه 3.دانش آموزان با والدين 4. دانش آموزان باافراد، مسوولان وگروه هاي اجتماعي  در مدارس دخترانه ی دوره ی اول متوسطه برگزار شد .

آدرس کوتاه: