نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كارگاه آشنايي با شيوه هاي قصه گويي ويژه مربيان مراكز پيش دبستاني برگزار شد

9 دی ماه 1395

با عنايت به نقش و اهميت قصه گويي در انتقال مفاهيم آموزشي و تربيتي به كودكان و نوجوانان و در راستاي اجراي دستور العمل طرح قصه گويي با هدف تقويت و تثبيت پايه هاي هويت اسلامي - ايراني با شيوه هاي هنري، كارشناسي آموزش پيش دبستاني اين مديريت اقدام به برگزاري 24 ساعت كارگاه آموزش قصه گويي ويژه مربيان پيش دبستاني نمود.اين كارگاه در 5 روزه در محل مركز آموزش نيروي انساني امام محمد باقر (ع) برگزار گرديد. مربيان مراکز زير نظر "مهدي آرايي " مدرس قصه گويي با اهميت و شيوه هاي قصه گويي، عناصر مهم در تأثير گذاري قصه، تفاوت قصه با انواع مشابه، بازنويسي و بازآفريني قصه هاي قديمي و ... آشنا شدند.

عبدالحميد صابري" مدير آموزش و پرورش ناحيه يك ، "يوسف حقير " معاون آموزش ابتدايي  ناحیه و "سعيده بهادرزاده"رئيس اداره دوره اول آموزش ابتدايي اداره كل در زمان هاي مختلف از اين كارگاه بازديد كرده و بابيانات خود نسبت به تأكيد موضوع و ترغيب مربيان به قصه گويي اقدام نمودند.

آدرس کوتاه: