نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لحظه سال تحویل در ستاد اسکان ناحیه یک


به گزارش "علی محمدی" کارشناس روابط عمومی ستاد اسکان شماره یک ، سال 1395 با همه خوبی و بدیهایش تمام شد، در سالی که چهره های ماندگاری از بین ما رفتند و اتفاقات خوشایند و گاه ناخوشایندی افتاد.

آغاز سال 96 در کنار مسافران و مهمانانی که به پایگاه شماره یک آمده بودند حال و هوای دیگری داشت ، در لحظه ای که سکوت خاصی حاکم شده بود و همه به تیک تاکهای ثانیه شمار آخر سال 95 گوش فرا داده بودند و به شمارشگر معکوسی که پایین جعبه ی جادویی بود خیره شده بودند و با صدای ساز و نقاره همیشگی و بیاد ماندنی و صدای شلیک توپ و اعلام :

)) آغاز سال 1396 بر هموطنان عزیز مبارک ((

در ستاد اسکان شماره یک ،همه فارغ از هر نوع لهجه ای و قومیتی به یکدیگر تبریک می گفتند و آرزوی موفقیت برای هم می کردند و با شیرینی اصیل یزدی کام خود را شیرین کردند.

آدرس کوتاه: