نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیران مراکز پیش دبستانی در کلاس آموزشی شرکت کردند

نهم شهریورماه 1395

به منظور تحقق اهداف پروژه مهر و با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدد ،  مديران منتخب مراكز پيش دبستاني ناحيه يك در جلسه توجيهي طرح سنجش نوآموزان که در سالن رسوليان آموزش و پرورش استثنايي تشکیل شده بود ، شرکت کردند

 

آدرس کوتاه: