نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک در جلسه شورای دبیران شاهد شهید حیدری

بیست و سوم شهریورماه 1395

در راستای اهداف پروژه مهر 95 ، اولین جلسه ی شورای دبیران دبیرستان شاهد شهید حیدری با حضورمدیر آموزش و پرورش ناحیه و جمعی از دبیران ،مشاوران و کادر اجرایی آموزشگاه  در موسسه خیریه دنیای  آرزوها تشکیل شد .