نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر دبیرستانهای شاهد نسیم سبحان و صدرا معرفی شدند

یکم تیرماه 1395

طی مراسمي  در دبيرستان دخترانه شاهد نسيم سبحان با حضور جمعي از مسئولين بنياد شهيد، اداره كل آموزش و پرورش استان و مسئولين اداره آموزش و پرورش ناحيه يك از زحمات " زهرا طهراني "تقدير و راحله گلكار به عنوان مدير جديد اين آموزشگاه معرفي شد

همچنین در دبيرستان علوم و معارف قرآني با حضور مسئولين آموزش و پرورش ناحيه يك و جمعي از دست اندركاران سازمان تبليغات اسلامي استان یزد از زحمات کاظم دشتي قدرداني و سید جواد طباطبايي به عنوان مدير جديد دبیرستان مذکورمعرفي شد .

 

آدرس کوتاه: