نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر دبیرستان دوره اول معلم معرفی شد

دوازدهم تیرماه 1395

در پی جابجایی نیروهای انسانی در پست مدیریت بعضی از مدارس ،طی مراسمی با حضور معاون آموزش متوسطه و کارشناس مسئولان مربوطه ناحیه یک یزد ، " زکیه سلیمی به عنوان مدیر دبیرستان دوره اول معلم معرفی واز خدمات ارزنده " راحله گل کار " قدر دانی شد 

لازم به ذکر است " راحله گل کار " به عنوان مدیر دبیرستان دوره اول شاهد نسیم سبحان انتصاب شده است .

آدرس کوتاه: