نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله دوم و عملی مسابقه علمی عملکردی معلمین ابتدایی ناحیه یک برگزار شد


به گزارش " فریبا دهقانی " کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه یک، مرحله دوم مسابقه علمی عملکردی معلمین ابتدایی (مرحله عملی) در دبستان پسرانه معلم برگزار گردید.در این آزمون 24 گروه منتخب مرحله اول که حد نصاب نمره آزمون را کسب نموده اند با یکدیگر به رقابت پرداختند و 5 گروه برتر به مرحله استانی و پایانی راه خواهند یافت.

معاون آموزش ابتدایی استان به همراه رییس اداره تکنولوژی آموزشی و کارشناس مسئول اداره دوره اول و مدیر آموزش و پرورش ناحیه به همراه معاون پژوهش وبرنامه ریزی، کارشناس مسئول حراست و مسئول روابط عمومی  ناحیه یک،از محل حوزه امتحان بازدید به عمل آوردند.

آدرس کوتاه: