نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان متوسطه دوره دوم برگزار شد


به گزارش "محمدرضاستار" مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان  متوسطه دوره دوم در دروس فیزیک ، شیمی و زیست شناسی در محل پژوهشسرای برازنده مقدم ناحیه یک برگزار شد.

آدرس کوتاه: