نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات دانش آموزی کاپ فیزیک برگزار شد


به گزارش "منصوره رحیمی" کارشناس گروههای آموزشی متوسطه،در راستای راهکار های 1-6،8-1و6-6 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،پویا و فعال نمودن آزمایشگاه های مدارس،تشویق و ترغیب دانش آموزان به مطالعه بیشتر در زمینه علم فیزیک و توجه به کار تیمی و گروهی ،اولین دوره مسابقه کاپ فیزیک به مدیریت دبیرستان ماندگار ایرانشهر در سطح ناحیه بین 32 تیم از دبیرستان های پسرانه دوره دوم در محل دبیرستان ایرانشهر برگزار شد.

در پایان در پایه دهم تیم های دبیرستان شاهد شهید رمضان زاده رتبه اول و دوم و تیم دبیرستان ایرانشهر رتبه سوم  ودر پایه یازدهم رتبه اول و دوم و سوم تیم های دبیرستان غیر دولتی امام حسین(ع )حائز رتبه برتر شدند.

آدرس کوتاه: