نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزش متوسطه اداره کل از حوزه تصحیح ناحیه یک بازدید کرد


به گزارش روابط عمومی ناحیه یک ، "منصور ارجمندی" معاون آموزش متوسطه اداره کل با همراهی " محمدعلی حیدری" رییس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره کل و "زهره امیرچقماقی" مدیر ناحیه یک و هیئت همراه از حوزه تصحیح امتحانات نهایی ناحیه یک بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید ارجمندی با مصححین صحبت و از زحماتشان تشکر کرد و در ادامه از محل های بایگانی اوراق، ثبت نمرات و ثبت صورتجلسات بازدید به عمل آورد.

آدرس کوتاه: