نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معلمان یزدی اشک مدیران را درآوردند!

بیستم مرداد ماه 1395

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در اولین روز اجلاس 2 گزارش تصویری را به نمایش گذاشت؛ گزارش هایی که اشک مدیران را در آورد.

اولین گزارش درباره دانش آموز روشندلی بود که با ایجاد انگیزه توسط معلم کلاس، به شاگرد اول مدرسه تبدیل شده بود؛ میزان علاقه دانش آموز به معلم در حدی بود که معلم خود را از بین حدود 10 معلم با لمس کردنش تشخیص داد.

اما گزارش دوم به معلم یک روستای چند دانش آموزی در یزد اختصاص داشت که دانش آموز معلول خود را هر روز به مدرسه می برد و بر می گرداند.

جهت رؤیت کامل خبر بر روی آدرس ذیل کلیک فرمایید

yon.ir/Z5vo

آدرس کوتاه: