نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش دختران انقلاب در دبیرستان شاهد شهیدحیدری برگزار شد


به گزارش "فروغ جوان" کارشناس امور بانوان وجوانان ، در سومین روز از چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، به منظور هویت دهی به نسل چهارم انقلاب بعنوان نسلی که می توانند عهده دار نقشهایی برجسته در آینده ایران اسلامی باشند، و در ادامه طرح سلاله ها، همایش دختران انقلاب بصورت قطبی در دبیرستان شاهد شهید حیدری و با حضوردانش آموزان مدارس : شاهد نسیم سبحان،شاهد شهید حیدری ،علوم ومعارف شهید مطهری، نمونه دولتی رادمنش و دبیرستان فاطمیه برگزار شد.

دراین دوره که در زمینه خودباوری با تاکید بر توانمندیهای علمی، فناوری وفرهنگی ایران پس از انقلاب بود، مدرس دوره خانم"حمیده رجبی" کارشناس ارشد مشاوره مطالبی را ارائه نمودند و در پایان جلسه با پرسش وپاسخ خاتمه یافت.

آدرس کوتاه: