نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش سفیران سلامت در دبستان پسرانه اولیا برگزار شد


به گزارش محسن ابوئی کارشناس سلامت و تندرستی همایش سلامت در دبستان اولیا با همکاری اداره آموزش و پرورش ناحیه یک یزد و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد.

 در این مراسم"محمد معینی" معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه یک در رابطه با اهمیت دسترسی دانش آموزان به مراقبت های بهداشتی اولیه به منظور ایجاد جامعه سالم تاکید نمود .

در ادامه و پس از اجرای سرود توسط سفیران سلامت دانش آموزی و انجام حرکات نمایشی ورزشی توسط دانش آموزان ، کارشناسان و والدین و دانش آموزان از ایستگاه پایش سلامت (واحد های تغذیه ، بهداشت روان ، پزشک و مراقبت سلامت ) بازدید نمودند و همچنین از جشنواره غذای سالم و ایستگاه نقاشی سلامت و نمایشگاه کاردستی بازدید شد و در پایان از سفیران سلامت دانش آموزی و والدین تقدیر به عمل آمد .

آدرس کوتاه: